Játssz és nyerj! – Ehhez még ringbe se kell lépni

Október 16-án a budapesti BSK CrossFightban ismét szorítóba lépnek a New School Promotion versenyzői. Az eseményen láthatják az érdeklődők a korábbi WBO interkontinentális bajnok, Kis Mátét, az olimpikon Gálos Rolandot, illetve a többszörös magyar bajnok Fodor Milánt is.

A rendezvény főmérkőzésén Krämer Péter harmadszor is célba veszi a középsúlyú magyar-bajnoki címet, ellenfele ezúttal a korábbi magyar-bajnok, EBU Uniós-bajnok, ifjabb Mizsei György lesz.

Micsoda gála, micsoda nevek és van még egy jó hírünk. Az Uncia nyereményjátékot szervez! A játék időtartama után, 2022.10.11-én a feltételeknek megfelelő hozzászólók közül 1 db nyertest sorsolunk ki nyilvánosan. A szerencsések 1 db páros VIP belépőt kapnak a bokszgálára a szervezők jóvoltából!

JÁTÉKSZABÁLYZAT:

A Final Score Média Kft. (Budapest, Dózsa György út 150, 1134., továbbiakban: „Szervező”) „Bokszgála” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot vagy az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama
2022. 10. 03. 19:00 – 2022. 10. 11. 19:00

A játék menete
A játékosoknak a játék ideje alatt az uncia.info Facebook oldalán a játék kezdőpontjában kitett poszthoz hozzászólásban kell megírniuk a feltett kérdésre a helyes választ, illetve lájkolniuk kell a posztot és az oldalt ahhoz, hogy a sorsoláson részt vegyenek.

Sorsolás és értesítés
A játék időtartama után, 2022.10.11-én a feltételeknek megfelelő hozzászólók közül 1 db nyertest sorsolunk ki nyilvánosan. A sorsolásról vágatlan felvétel készül, melyet közzéteszünk az Uncia Facebook oldalán, illetve archíválunk. A nyertesek 1 db páros VIP belépőt kapnak a New School Promotion október 16-i, BSK CrossFightban megrendezésre kerülő bokszgálájára a szervezők jóvoltából! A nyertest a Szervező Facebook privát üzenetben értesíti. A nyertesnek 24 órán belül vissza kell igazolnia a megkapott értesítést a pontos nevével és a kért átvételi mód megjelölésével. (Személyes átvétel-Final Score Média/uncia.info szerkesztőség vagy az esemény helyszíne: BSK CrossFightban). Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyertes a jegyeket a Final Score Média/uncia.info szerkesztőségében veheti át, illetve kérésre postai úton kapja meg.

Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és a „Játék menetében” leírt feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező illetve a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása
A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Sport365.hu Facebook oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – név – a szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a szervezők és lebonyolítók általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, szervező további személyes adatot is elkérhet, amelyeket a szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos weblapján, Facebook és Instagram oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: a Final Score Média Kft. / Szervező

Adatkezelés helye: Final Score Média Kft székhelye és a telephelyei

Érintett személyek jogai:
Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Cím: Budapest, Dózsa György út 150, 1134
E-mail: szerkesztoseg@sport365.hu

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Budapest, Dózsa György út 150, 1134
Budapest, 2022.10.03.

Borítókép: Sport365

Tedd meg első befizetésed, és legyen tiéd az akár 20 000 Ft értékű bónusz! (x)
Kategóriák
Ökölvívás

Szólj hozzá!

*

*

KAPCSOLÓDÓ